Ceviche de pescado
$9.25
Ceviche de camarón
$9.75
Ceviche de caracol
$8.95
Ceviche de calamar
$8.25
Ceviche de cangrejo
$8.50
Pescado camarón
$9.75
Pescado calamar
$8.75
Camarón caracol
$8.95
Camarón cangrejo
$8.95
Camarón pescado calamar
$9.95
Camarón Calamar
$8.95